מטהרי אויר | Air purifiers

ENGLISH

 

 CLINICALLY 
PROVEN 
 AIR PURIFIERS

for Asthma, COPD, 
Severe Allergies and 
Chemical Sensitivity

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   מטהרי אוויר למיזוג מרכזי  SAS-18,   FSGM-20
   מטהרי אוויר מסחריים  SSC-7,   SSC-15     
   מטהרי אוויר תעשייתיים    SP2, SC series
 
חזרה לעמוד הקודם