מטהרי אוויר תלתן | תקנון ומדיניות

תקנון ומדיניות

מבוא

 

מנהלי האתר tiltantm.co.il  הינם בעלי עסק המנוהל מאז שנת 1994 .
האתר tiltantm.co.il  מנוהל ומתוחזק ע"י תלתן שיווק וסחר והינו אתר ברשת האינטרנט, המשמש כאתר למידע בנושא טיהור אויר ומטהרי אויר ו/או כל נושא אחר וכחנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים ע"י ציבור הגולשים באינטרנט בישראל, בין היתר באמצעות השתתפות במכירות רגילות ו/או מכירות קבוצתיות ו/או מכירות פומביות.
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו ע"י הלקוח באתר tiltantm.co.il  תלתן שיווק וסחר מטהרי אויר  .
התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בין הלקוח לבין תלתן שיווק וסחר לכל דבר ועניין.

הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו, כתנאי מוקדם להתקשרות בינך לבין תלתן שיווק וסחר.
 
גלישה באתר ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג עפ"י הוראות התקנון, לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאיי תקנון זה, הינך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר תלתן שיווק וסחר.
לבעלי האתר הזכות הבלעדית בכל עת עפ"י שיקול דעתם לבטל או להפסיק שימוש של כל משתתף באתר מכל סיבה שיראו לנכון.
 

הגעה לתלתן שיווק וסחר

אין להגיע לתלתן שיווק וסחר ללא תיאום מראש וללא בירור שהפריט שברצונכם להזמין, אכן נמצא במלאי.
כתובתנו – רח' בן גוריון 4 , משרד  106 , נס ציונה. טל' 08-9408366 .
 

רשאות להשתתף ברכישות באתר

תנאי מוקדם לאישור הרכישה של משתתף הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגבייה.
רשאי לקנות באתר כל בעל כרטיס אשראי בר תוקף שהונפק בישראל ובעל תא דואר אלקטרוני (אימייל) ובעל כתובת מגורים בישראל והינו מעל גיל 18.
במידה והמזמין הינו קטין או אינו זכאי לבצע פעולות ללא אישור אפוטרופוס יראה השימוש באתר כמאושר ע"י אפוטרופוסו.
 

שיטות המכירה

מכירה רגילה: במכירה זו מוצעים כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש. הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן;
באתר מוצעים למכירה מוצרים המלווים בתמונות. התמונות נועדו להמחשה בלבד, וליד כל מוצר יוצג תיאורו בעברית ומחירו בש"ח.
במכירה רגילה רשאי כל משתתף למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר עצמו או בחנות תלתן שיווק וסחר באמצעות מענה טלפוני של החנות כפי שמפורסם. 
טל' 08-9408366
השלמת תהליך המכירה מותנה באישור ואימות העיסקה אצל חברת האשראי של הלקוח וכמו כן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי של תלתן שיווק וסחר בעת השלמת תהליך המכירה.
כל המוצרים המוצגים באתר מצויים במלאי, אם קרה שבשל נסיבות חריגות שלא ניתן היה לצפותן בעת ביצוע ההזמנה אזלו המוצרים שהוזמנו מהמלאי, תימסר על כך הודעה תוך יום עסקים לצרכנים וכספם יושב להם במלואו וללא כל חיוב נוסף שלהם .
אם אזל מוצר מהמלאי בשל נסיבות חריגות שלא ניתן היה לצפותן בעת ביצוע ההזמנה, תבטל תלתן שיווק וסחר  את המכירה תוך יום עסקים ותשיב לצרכן את מלוא התמורה ששילם או תציע לו מוצר חלופי שווה ערך הכל לפי בחירת הצרכן.
במידה ומוצר מוצג באתר ללא מחיר, זה אומר שהוא אינו במלאי ועשוי להגיע בעתיד הקרוב, אך כעת לא ניתן להזמינו עדיין.
מכירות קבוצתיות כרגע לא מבוצעות באתר.
מכירות פומביות כרגע לא מבוצעות באתר. פרטים לגביהן  יימסרו בהמשך.
 

אופן ביצוע הזמנה והשתתפות במכירות

הלקוח יוכל להוסיף לסל הקניות כל מוצר באתר וזאת לאחר התרשמותו מהמוצר וממחירו.
הלקוח יוכל לשנות כמויות, להוסיף ולגרוע פריטים מטופס ההזמנה, כל עוד לא נסתיימה ההזמנה. לצורך השלמת הליך ההרכישה  ולבצע תשלום עבור הקנייה יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף טופס ההזמנה כגון; שם, כתובת, דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, מס' כרטיס אשראי, תוקף וכ"ו.
הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה. לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף למבצע הפעולה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע תלתן שיווק וסחר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיס האשראי תישלח ההזמנה.
לאחר אישור העסקה המכירה תתועד אצל תלתן שיווק וסחר.
חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו התבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר אישור העסקה ע"י חברות האשראי.
הפרטים שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה אצל תלתן שיווק וסחר יהווה ראייה לכאורה לנכונות הפעולה ולביצועה.
הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.
במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה ולפיה הוא יידרש ליצור קשר עם תלתן שיווק וסחר לצורך הסדרת ביצוע העסקה עם חברות האשראי. במקרה האמור יחל מניין ספירת הימים באשר למועד ביצוע המשלוח ממועד אישור העסקה ע"י חברות האשראי.
לא פעל הלקוח להסדרת התשלום, יראו לנכון בתלתן שיווק וסחר את העסקה כמבוטלת ו/או עפ"י שיקול תלתן שיווק וסחר בלבד תיראה העסקה כמבוטלת.
לפרטים נוספים ובירורים ניתן לפנות אל תלתן שיווק וסחר באמצעות הדואר אלקטרוני :  info@tiltantm.co.il
 

   אם אין אפשרות להשאיר מספר כרטיס אשראי. הקניה באתר היא הזמנה בלבד.
  נציג שלנו ייצור עימך קשר בהקדם ויוודא עמך את פרטי ההזמנה והתשלום.
* מוצרים בהם מצויין שהמחיר הוא מחיר מבצע - אין כפל הנחות.

 

ביטול עסקאות/החזרת מוצרים

 

מדיניות החזרה וביטולי רכישה
תנאי ההחזרה: המוצר תקין  ללא כל פגע ולא השתמשו בו, ויוחזר, ככל שהדבר אפשרי או סביר, באריזתו המקורית ובצירוף חשבונית מקור. המוצר יוחזר, ככל שהדבר אפשרי או סביר, באריזתו המקורית, והוא יוחזר תוך 14 ימים מקבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם.
הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתישלח בכתב ו/או בפקס ו/או בדואר אלקטרוני ישירות אל תלתן שיווק וסחר. במקרה של ביטול העסקה יחויב הלקוח בשיעור של 5% או 100 ש"ח - לפי הנמוך. דמי הביטול ייגבו רק בעת ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי.
על המוצרים המוחזרים להגיע אל משרדינו ברח' בן גוריון 4 , משרד 106, נס ציונה. ההחזרה  למישרדנו באחריות הקונה בלבד.
בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה - החזרת המוצר תעשה על חשבון הצרכן. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה - החזרת המוצר תעשה על חשבון תלתן שיווק וסחר.הודעה על הביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.
תלתן שיווק וסחר לא תהיה אחראית ולא תישא באחריות בכל נזק ישיר/עקיף/תוצאתי/מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר ו/או אי קבלת המוצר. במקרים בהם מוצר לא יסופק לצרכנים, תלתן שיווק וסחר תדאג לספק לצרכנים מוצר חלופי חדש או תבטל את העסקה ותשיב להם את התמורה ששילמו במלואה.
תלתן שיווק וסחר תהיה רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, ואז תפורט לצרכן סיבת הביטול.
תלתן שיווק וסחר לא תהיה אחראית לנזק שנגרם ללקוח מכל סוג שהוא, ולא תהיה חייבת בפיצוי כלשהו בגין ביטול זה לרבות מהסיבות שלהלן:
 1. נפלה טעות קולמוס חריגה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו ובין אם בתמונתו.
 2. אם יראה כי אירעה תקלה חריגה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
 3. במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
 4. במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר.
  מייד עם ביטול העסקה ע"י תלתן שיווק וסחר כספם של הצרכנים יושב במלואו.
  מוצרים אשר נפגמו בזמן המשלוח מתלתן שיווק וסחר ללקוח, יוחלפו על ידינו במוצר זהה ללא כל תמורה, כאשר המשלוח יעשה על ידינו  ללא כל תמורה, מיד עם הגעת המוצר הפגום למשרדינו, ובתנאי שאכן המוצר נפגם בזמן המשלוח.
  אם אזל מוצר מהמלאי בשל נסיבות חריגות שלא ניתן היה לצפותן בעת ביצוע ההזמנה, תבטל תלתן שיווק וסחר את המכירה תוך יום עסקים ותשיב לצרכן את מלוא התמורה ששילם, או תציע לו מוצר חלופי שווה ערך לפי בחירת הצרכן.
 5. החזר מטהר אויר/ יוניזטור – קיימת אפשרות להחזרת מטהר אויר בתוך שבועיים מהרכישה אם הוזמן דרך האתר של תלתן שיווק וסחר ובתנאי שלא השתמשו בו כלל והוא בתוך אריזתו המקורית וללא כל פגם. לא ניתן להחזיר או להחליף בשום מקרה מטהר אויר שפעל בביתו או משרדו של הלקוח.
 6. החזר מסנני פחם פעיל ומסננים אלקטרוסטטיים – ניתן להחזיר מסננים תוך שבועיים בתנאי שהם בתוך אריזתם המקורית וללא כל פגע. מסנן שפעל ו/או שאריזתו נפתחה לא ניתן להחזרה.

אבטחת מידע

 האתר משתמש במערכת אבטחה מהמתקדמות בעולם, המושתת על טכנולוגית אבטחה מהמתקדמות בעולם המסחר האלקטרוני.
פרוטוקול אבטחה SSL הותקן על מחשבי השרת עליהם מושתת אתר מתקדם זה.

 

הצהרת פרטיות

 על מנת להשלים את הליך הקנייה על הלקוח למסור את פרטיו האישיים; שם, שם חברה, מס' ת.ז/ח.פ, כתובתו, כתובת דואר אלקטרוני, מס' כרטיס אשראי, תוקף וכ"ו.
מובהר כי הפרטים הנ"ל מועברים אלינו כשהם מוצפנים. אנו זקוקים לפרטים אלו כדי להשלים את הליך הקניה, לצורך משלוח המוצרים וחיוב כרטיס האשראי. אנו מתחייבים שלא להעבירם לצד שלישי, להוציא חברת האשראי.
מקום שיפוט
סמכות השיפוט המקומית בכל עניין ומחלוקת תהיה נתונה בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט: תל אביב,
 

דמי משלוח

 
דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח בנפרד במסגרת התשלום בגין המוצר. אלא אם נכתב כי המחיר כולל דמי משלוח.
המחירים המפורסמים תקפים ונכונים לגבולות מדינת ישראל, וגבולות הקו הירוק, וכוללים מע"מ.
הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות ממשרדי תלתן שיווק וסחר עפ"י התנאים המוצגים בדף המכירה, וזאת בתאום מראש עם תלתן שיווק וסחר באשר למקום ומועד האיסוף.
מוסכם כי במקרה של איסוף ע"י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח.
תלתן שיווק וסחר מפרסמת מחיר המוצר, מחיר המשלוח ומחיר המוצר כולל משלוח, שהוא המחיר הסופי.
תלתן שיווק וסחר לא תהיה אחראית לאיחורים באספקת המוצרים ו/או השירותים הנובעים מסיבות שאינן בשליטתה (תקלות במערכת ההתקשרות, טלפון או מיחשוב, אירועים של כוח עליון, שביתות, נזקי טבע, מצבי חירום במשק, מלחמה וכ"ו).
בנסיבות אלו שצויינו או אחרות שלא מטעמי תלתן שיווק וסחר תבוטל המכירה באופן חד צדדי מטעם תלתן שיווק וסחר או מטעם הלקוח, הזכאי לבטל את המכירה. זיכוי כספי מלא ינתן במעמד זה ללקוח. כמו כן הלקוח יהיה פטור מתשלום דמי ביטול.
תלתן שיווק וסחר אינה מתחייבת לאספקת המוצרים למתגוררים בישובים אשר קיימת בעית גישה אליהם מטעמים בטחוניים. במקרה זה ניתן לתאם נקודת מפגש קרובה למקום מגוריהם (עד להובלה לנקודת המפגש חלה עלות הובלה שתתואם מראש).
המשלוח נעשה באמצעות שירות דואר חבילות או דואר אקספרס של דואר ישראל או קבלני לוגיסטיקה ושילוח אחרים.
מועדי האספקה המצויינים באתר מסתמכים על תקנון דואר ישראל ועל אחריותם וכפופים להימצאות הקונה בכתובת המשלוח בעת האספקה, ועם כל זאת מתחייבת תלתן שיווק וסחר לאספקת המוצרים במועד בלי תלות באופן המשלוח!
קונה אשר לא ימצא בביתו או משרדו, תושאר הודעה ובה מספר הטלפון של מוקד דואר שליחים/חברת השליחויות, לצורך תאום נוסף של מועד אספקה.
מובהר שהלקוח אשר בחר לקבל באמצעות דואר חבילות רגיל יקבל לביתו הודעה על חבילה שממתינה לו בסניף הדואר הסמוך למקום מגוריו, ועליו לקחת את החבילה בעצמו ועל אחריותו.
משלוח מוצרים בעלי משקל כולל של מעל 20 ק"ג או בעלי נפח מיוחד ישונע ו/או לא ישונעו באמצעות חברת שליחויות.
הזכות המלאה להחליט את אופן המשלוח יהיה לפי שיקול דעתה הבלעדי של תלתן שיווק וסחר ובכפוף לאספקת המוצרים במועד המצויין בדפי המכירה ובהתחשב בבקשתו של הלקוח המזמין.
 
 

מועד אספקה

 •  ככלל, זמני האספקה להם אנו מתחייבים הם עד 12 יום (להלן:" מועדי האספקה"). חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א'-ה', למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. אנו נעשה כמיטב יכולתנו לספק ההזמנה בהקדם האפשרי. 
 • הערה: למתגוררים באיזורים בעלי גישה מוגבלת מטעמי ביטחון, תתואם מסירה ביעד חלופי, וכן ייתכן עיכוב באספקת המוצר עד 14 יום.
 •  המוצרים השונים יסופקו באמצעות דואר ישראל, באמצעות שליחים ו/או באמצעות נציגים מטעם תלתן שיווק וסחר, או באמצעות מסירה במשרדי תלתן שיווק וסחר. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. יודגש בזאת שמוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה ע"י תלתן שיווק וסחר ואינם בשליטתה, והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד החברה עקב שיבושים באספקה שלא סופקו באמצעות שליח מטעם החברה.
 • במידה והרוכש יהיה מעוניין בכך, יוכל לסור למשרדי תלתן שיווק וסחר לאחר תיאום ולקבל המוצר שהוזמן בעצמו בלא כל עלות נוספת למחיר.
מחירים
 • כל המחירים המצויינים באתר כוללים מע"מ כחוק.

מחירון משלוחים ומועדי אספקה

 • איסוף עצמי:  0 ש"ח
 • משלוח בדואר רגיל עד סניף הדואר הקרוב  -  עד  12 ימי עסקים: 20 ש"ח , ניתן חינם מעל קנייה בסך 200 ש"ח.
 • משלוח מהיר/אקספרס עם שליח עד בית הלקוח  - עד 5 ימי עסקים: 60 ש"ח, ניתן חינם מעל קנייה בסך 1800 ש"ח
 • הזמנה מיוחדת:  מוצר שיקוטלג מכל סיבה שהיא  כ"הזמנה מיוחדת" עלות המשלוח תהיה זהה לזו שצוינה מעלה, ונבחרה ע"י הלקוח, אך ייתכן כי מועד האספקה יארך מס' ימים רב יותר מהמצויין, מאחר ויש להזמינו ו/או לשלחו באופן מיוחד.

מדיניות תשלומים

במכירה בתשלומים רשאית תלתן שיווק וסחר לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
ניתן לפרוס את סכום הרכישה בתשלומים בצורה הבאה:
 • בקנייה עד 450 ש"ח התשלום מתבצע בתשלום אחד בלבד.
 • בקנייה מעל 450 ש"ח  ניתן לבצע עד 5 תשלומים  ללא ריבית או כפי שמצוין בדף המוצר.
  זכור: במידה וסכום הקנייה נמוך מ-450 ש"ח, תתבצע גבייה בתשלום אחד בלבד !!!

המחוייבות שלנו להגנת הפרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע
להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.
כדי לודא מודעות המבקרים באתר, מופיע מידע זה הן בדף הבית של האתר והן בכל נקודה שבה נדרשים פרטי מידע אישיים.
המידע שאנו אוספים
בעמודים באתר שבהם ניתן להזמין מוצר או שירות, להזמין מידע וכו', נדרש מידע כמפורט:
שם, ת.ז., כתובת, דוא"ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי וכו'.
לעיתים ניתן לרשום מידע הרלוונטי לאדם אחר, למשל, כשמזמינים מתנה לאדם אחר,
רושמים לגביו שם, ת.ז., דוא"ל, כתובת, טלפון וכו'.
 

מה אנחנו עושים עם המידע

במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו').
המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי).
מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד
במקרה ששלחת לנו דוא"ל נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.
אם אתה מעוניין לקבל מידע נוסף אתה מוזמן לידע אותנו בדבר רצונך זה ונפעל בהתאם. בכל מקרה לא נעשה שימוש בפרטים שלך לצורך זה אלא אם בקשת זאת מפורשות.

כמובן שאיננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק, אלא לביצוע התשלום, ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה.
המחוייבות שלנו לאבטחת מידע
אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו. אנו שומרים על המידע מעודכן, ומוודאים שימוש נכון בנתונים. יישמנו הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר.
 

יצירת קשר איתנו

בכל נושא הנכם מוזמנים ליצור קשר טלפוני לטלפון מס' 08-9408366 או לפקס –08-9401456 או   בדוא"ל
 
הגנה מיוחדת על ילדים מתחת לגיל 13
איננו אוספים מידע לגבי מי שידוע לנו שהינו מתחת לגיל 13, אלא באישור הורה.
 

אחריות למוצרים

מובהר בזאת כי האחריות על המוצר מוטלת עלינו  תלתן שיווק וסחר היבואן הרשמי של חברת FIVE SEASONS מקנדה, עפ"י כתב האחריות המצורף למוצר.
אם חלה תקלה בפעולתו של המוצר, על הצרכן לפנות ליבואן עפ"י כתב האחריות שבו.
ניתן יהיה לפנות ישירות לפי הפרטים המופיעים על גב תעודת האחריות ו/או לקבל תמיכה ושירות באימייל ע"י תלתן שיווק וסחר בזמן תקופת האחריות.
מוצר שימצא לא תקין -  במסגרת תקופת האחריות הוצאות המשלוח של מוצר בלתי תקין יחולו על הלקוח, אך עלויות התיקון עבודה וחלפים יחולו על תלתן שיווק וסחר. אם הלקוח יביא המטהר לתלתן שיווק וסחר לא יהיה חיוב של דמי משלוח.
 
תקופת האחריות למטהרי אויר  הינה לשנה אחת מיום הרכישה,
חזרה לעמוד הקודם