השוואת דגמי מסנני אוויר אוסטין 400


    • High Efficiency Particulate Absorption/Alimentation/Arresting – HEPA 
    • HEGA – High Efficiency Gas Absorption