Austin_HM200_Jr_standstone1

מטהר אוויר אוסטין HealthMate 200 Junior

הקודם הבא פילטר – מסנן אוויר 4 שכבתי.  2 שכבות קדמיות,  שכבת מסנן פחם וזיאוליט ומסנן חלקיקים הפה  – Hepa. מסנן חלקיקים – הפה דרג

Austin_HM200_Jr_standstone1

מטהר אוויר אוסטין HealthMate+ 250 Junior

הקודם הבא פילטר – מסנן אוויר 4 שכבתי.  2 שכבות קדמיות,  שכבת מסנן פחם וזיאוליט ספוגים ביודיד האשלגן ומסנן חלקיקים הפה  – Hepa. מסנן חלקיקים

HealthMate

מטהר אוויר אוסטין HealthMate 400

הקודם הבא פילטר – מסנן אוויר 4 שכבתי.  2 שכבות קדמיות,  שכבת מסנן פחם וזיאוליט ומסנן חלקיקים הפה  – Hepa. מסנן חלקיקים – הפה דרג

HealthMate

מטהר אוויר HealthMate 405 Allergy Machine

הקודם הבא פילטר – מסנן אוויר 4 שכבות.  2 שכבות קדמיות – קדמי מסנן,  אריג פחם פעיל צבאי, ומסנן חלקיקים הפה  – Hepa. מסנן למטהר

HealthMate

מטהר אוויר אוסטין HealthMate+ 450

הקודם הבא פילטר – מסנן אוויר 4 שכבתי.  2 שכבות קדמיות,  שכבת מסנן פחם וזיאוליט ספוגים ביודין האשלגן ומסנן חלקיקים הפה  – Hepa. מסנן חלקיקים

מסנן פחם פעיל VOC לדגם 985AIV

 360 ₪ מומלץ להחליף פחם כל חצי שנה עד תשעה חודשים, בהתאם לרמת הרגישות לריח.התקנת מסנן VOC הצד הבהיר כלפי צד המפוח, פתח יציאת האוויר.